3DFysio-projekti: Fysioterapian opettajan ajatuksia kuntoutusteknologian hyödyntämisestä fysioterapeuttikoulutuksessa

Teknologian hyödyntäminen fysioterapiassa ja koulutuksessa

Kuntoutusteknologia kehittyy ja sen hyödyntäminen fysioterapiassa yleistyy ja monipuolistuu jatkuvasti. Teknologiaosaaminen on yksi fysioterapian ydinosaamisen osa-alueista, joten sen osa-alueen opetus on tärkeää huomioida fysioterapeuttikoulutuksessa. Teknologiaosaaminen on huomioituna useiden Tampereen ammattikorkeakoulun (TAMK) fysioterapian koulutusohjelman opintojaksojen osaamistavoitteissa. Kurssiopetuksessa kuntoutusteknologia tulee parhaiten esille terapeuttisen harjoittelun opintojaksossa ja pelillisyyden osalta lasten fysioterapian opintojaksossa.

Teknologian käyttö fysioterapiassa liittyy tutkimiseen, ohjaukseen ja neuvontaan, terapeuttiseen harjoitteluun ja fysikaaliseen terapiaan itsenäisenä toimintana, mutta myös osana laajempaa moniammatillista kuntoutusta. Fysioterapiassa korostuu teknologiaa hyödyntävä tutkiminen (esim. goniometrit, biofeedback, ultraääni), teknologian käyttöön liittyvä asiakkaan ja omaisten ohjaus, neuvonta ja motivointi (esim. aktiivisuusmittarit). Fysioterapiassa korostuu myös teknologiaa hyödyntävän terapeuttisen harjoittelun suunnittelu, toteutus ja seuranta (esim. tasapainoon, kävelyyn ja lihasvoiman harjoitteluun liittyvä teknologia) sekä teknologian käyttö oireiden mukaisessa terapiassa, kuten esim. kivun tai lihastonuksen hallinnassa (esim. sähköärsytyslaitteet). (Suomen Fysioterapeutit, 2016.)

Fysioterapeuttiopiskelijoille kuntoutusteknologia tulee todennäköisimmin parhaiten esille TAMK:n hyvinvointiklinikalla, jossa jokainen opiskelija suorittaa ammattitaitoa edistävän viiden viikon mittaisen harjoittelun. Hyvinvointiklinikalla on käytössä kuntoutusteknologiaa hyödyntävien mittareiden osalta mm. kehonkoostumusmittari, Firsbeat –hyvinvointianalyysi, polkupyöräergometri, Valedo Shape ja Valedo Motion (selän tutkiminen), tasapainodynamometri ja kuntosalilaitteistoa.

Kuvassa mitataan henkilön huojuntaa seisoma-asennossa tasapainon kartoittamiseksi.

TAMK tekee myös yhteistyötä monien eri tahojen kanssa, jotka hyödyntävät kuntoutusteknologiaa. Muun muassa TAYS:in fysiatrian osaston testilaboratoriossa opiskelijat pääsevät näkemään ja kokeilemaan voimadynamometria, ultraääntä, pinta EKG-laitteistoa ja kävelyn analysointia voimalevyanturilla. Myös joka toinen vuosi järjestettävät apuvälinemessut ovat oiva keino päivittää tietoa kuntoutusteknologiasta. Fysioterapeuttiopiskelijat ovatkin messujen ajan avustamassa ja ohjaamassa asiakkaita kokeilemaan eri toimintoja.

Etäkuntoutus herättää pohdintaa opiskelijoissa

Etäkuntoutus toimii fysioterapiassa osana ryhmämuotoista harjoittelua, jatkokuntoutusprosessissa tai osana lähikontaktissa tapahtuvaa fysioterapiaa. Kun viimeisen vuoden fysioterapeuttiopiskelijoilta kysyttiin: ”Minkälaisia teknologiaratkaisuja tiedät olevan olemassa tai käytettävän etäkuntoutuksessa?” vastauksissa nousi esille monelle tuttuja asioita. Älypuhelin, askelmittari, aktiivisuusranneke, sykemittari sekä kuntoutusohjelmat kuten Physiotools ja Fysiofile. Tosin yksittäisiä kommentteja tuli myös päälle puettavista älyvaatteista tai jumppaohjaajarobotista tai kipupäiväkirjasovelluksesta.

Keskustelussa nousi esille, että tuleva ikääntyvä sukupolvi osaa vieläkin enemmän ja paremmin hyödyntää teknologiaa ja käyttää erilaisia sovelluksia. Pohdintaa herättikin etäkuntoutus fysioterapeutin näkökulmasta. Fysioterapeutti tekee töitä käsillään ja luottaa fyysiseen kosketukseen sekä tarkkoihin silmiin. Fysioterapeutti luottaa käsien tuntumaan tutkimalla lihaskireyksiä ja liikelaajuuksia, silmät tarkkailevat ryhtiä ja liikettä monesta suunnasta, moniulotteisesti. Teknologian lisääntyessä fyysisen kosketuksen merkitystä ei tule unohtaa. Se lisää mielihyvähormoneja kehossa ja vähentää stressihormonien määrää.

Kuvassa Tanita –kehonkoostumusanalysaattori, jolla pystytään suorittamaan nopea ja tarkka kehonkoostumusmittaus. Mittauksessa arvioidaan mm. kehon metabolinen ikä suhteessa kalenteri-ikään, kehon rasvaprosentti sekä erotellaan sisäelinten ympärille kertyneen rasvan määrä.

Jutun kirjoitti Tampereen ammattikorkeakoulun fysioterapian lehtori Hannu Järvinen, joka osallistuu 3DFysio –projektiin.

Posted in Digikuntoutus, Uncategorized | Leave a comment

Person of the Day: University Teacher Sakari Lahti

Hailing from Kokkola, my story at TUT begins back in 1997 when I came here to study physics. I graduated in 2002 but soon understood that I would never be the next Einstein. Therefore, in 2008 I decided to switch my career to something easier: digital systems and computer engineering. I graduated again at TUT in 2014 and continued on to doctoral studies supervised by Prof. Timo D. Hämäläinen.

I found myself occupied with at least as much teaching as researching. I have teached on Digital Design, DSP Implementations, Logic Synthesis, Microprocessors, System Design, and Computer Architecture courses among others, as well as supervised B.Sc. theses. This March I was appointed as a university teacher at our laboratory. My research involves high-level synthesis, i.e. how to describe digital systems using “high-level” languages such as C++.

My passion in leisure time is different kinds of games. These include not only PC games but also board games and pen & paper role playing games (not to be confused with LARPing). I wonder how many employees at our laboratory have delved in dungeons and battled dragons with their friends in their formative years. Some of us still do it weekly :). I am also deeply interested in physics, cosmology, philosophy, history, and politics. I take advantage of the Tamppi Areena gym to prevent being a total couch potato.

Posted in employee of the day, people, research, teaching | Leave a comment

Visit to European Robotics Forum (13-15.3. in Tampere-talo)

European Robotics Forum visit provided a very pleasing overview to all kinds of robotic related topics and most importantly, it was a good opportunity to experience a great variety of different robots in action. There were small and large robots, robots of many different shapes, human-like and machine-like robots, robots in different colors, friendly looking and a bit scary ones, quiet and noisy robots, even one musical robot. Many many robots for different purposes from assembly to preventing loneliness, from preparing drinks to carrying Moomin. The topics of the speeches varied from harsh environment robotics to ethical aspects, from care robots to exoskeletons.

This was the first robot of the day.

Some personal insights/experiences from the conference:

• The robotic arms are actually very fascinating. At best, their movements can be perfectly  beautiful. I got hooked on looking at the smooth movements of the two-armed robot by ABB. By using one’s imagination and combined with other elements such as appropriate music one could create stunning installations and trials for several different purposes outside of the factory setting. I got one crazy idea, which you may be able to experience later on… Stay tuned!

The fascinating robotic arms with so smooth and beautiful movements.. It is the shame that the movements are not visible on the picture.

• It seems that even the simplest and most machine-like robotic products can be re-designed to promote different feelings and enjoyment by combining the product with some aesthetic elements. For example, the dish collecting robot that moved autonomously on the restaurant area of the conference was a very relaxing experience. Why? Because it played relaxing music at the same time as it was moving. It was really nice to relax within the close proximity of the dish robot for a while. Who would have imagined that a dish robot (basically a moving robot cart) would make you relaxed in a conference?
• UX and in general, the softer side of robotics, is more and more coming to the field. Several speeches dealt with human-related aspects and many stakeholders are interested in getting UX people in their projects. It is a very good sign.

Which one is the teacher, and which one is the robot, out of these two options?

I am still missing one robotic experience – I wanted try out an exoskeleton and become a superwoman, but it was not available at this point. Maybe next year!

I am so cute <3

 

 

What do you think about me? What purposes I have been designed for?

Posted in RoboUX | Leave a comment

International students love Pepper!

Hi everyone! It has been a month I am working on Pepper now and my Master thesis topic is related to the cultural aspects in Human-Robot Interaction. I am particularly studying the expectations of international students with Pepper depending on their cultural values and how they interact with it. In this one month, I had a lot of request for making an appointment with Pepper! It is already a celebrity now. Few international students have interacted with Pepper. Although Pepper cannot do much yet, students have been very excited to interact with it as much as they can. In fact, they love Pepper! They have found Pepper very cute and tried out different voice commands and tablet apps. It has been interesting to notice the cultural impact while interacting with Pepper. Some would be very friendly from the beginning, and some would get comfortable after a while.

Pepper is also entertaining in the office, by friendly interference in conversations and flaunting its dancing skills. The robot family is very much attached with Pepper and we are proud to have this celebrity in our team.

Cheers: Aparajita, on behalf of the robot family (Aino, Kirsikka, Aleksi, Aparajita, Nao and Pepper)

Some students prefer to come to see Pepper in groups.

 

This student stood at a distance during initial interaction but got comfortable later.

 

Pepper greeting the student…

 

Posted in RoboUX | Leave a comment

TTA-based Co-design Environment (TCE) v1.17 released

In addition to pocl, the other open source project Customized Parallel Computing (CPC) research group has been leading the development of for quite some time is TTA-based Co-design Environment (TCE). TCE is an open source toolkit for design and programming of energy efficient application-specific processors based on the transport-triggered programming model. The customized processors designed with TCE can be implemented on new silicon ASIC designs and as FPGA soft cores.

Version 1.17 is mainly a maintenance release to receive the latest LLVM improvements. LLVM is the compiler framework used as a backbone in the TCE’s on-the-fly retargeting compiler.

Like pocl’s, also the TCE’s open source maintenance is supported the following funding sources: Academy of Finland (funding decision 297548), Business Finland (FiDiPro project StreamPro, 1846/31/2014) and HSA Foundation. We thank you again!

Posted in news, research | Leave a comment

Portable Computing Language (pocl) 1.1 released!

The Customized Parallel Computing (CPC) research group leads the development of an open source OpenCL implementation called Portable Computing Language (pocl). Today we are happy to announce its 1.1 release! This is mainly a bugfix and stabilization release, but includes also new features such as LLVM 6.0 support and improved kernel compilation speed.

We like to thank the Academy of Finland (funding decision 297548), Business Finland (FiDiPro project StreamPro, 1846/31/2014) and HSA Foundation for the support that keeps pocl development and maintenance going!

Posted in research | Leave a comment

Guest lectures in the computer graphics seminar

The computer graphics seminar had two guest lecturers this week.

In the first half of the lecture Antti Heinonen from Vertex Systems Oy gave a talk about 3D model simplifications and the glTF format. Simplification of a 3D model is an important task especially with CAD design models because they contain a lot of data. For example, a CAD model of a house might contain every nail and screw of the design. When the model is shown to a customer over the web these kinds of small details are unnecessarily slowing the rendering and loading performance.

In the second half of the lecture Anna-Liisa Mattila gave a talk about the 4k intros. Creation of 4k intros is an artform where the artist creates an audio-visual executable that takes less than 4 kilobytes of storage space. The executable is not allowed to load external data from the disk or the web. It is amazing how complex graphics and music can be fit into such a small amount of data. There are also competitions where a jury or the audience decides whose 4k intro is the best.

Having guest lecturers from companies is a very good manner of co-operation between university and industry. The students value the insights of worklife. This spring we have once again had many good guest lectures about many different topics. We thank all the guests investing their time and hope to keep up with this co-operation with companies!

Text: Matias Koskela, Essi Isohanni

Posted in news, teaching | Tagged , | Leave a comment

Guest lecture on real-time linux

Jouko Haapaluoma and Sami Pietikäinen from Wapice gave a guest lecture on real-time linux and driver development in TIE-50506 System Design on Mar 5 2018. The lecture covered the basics of building the kernel and kernel modules (drivers), and the recommended approaches for debugging with typical problems. The main challenge is the combination of real-time responsiveness and concurrency, which is by no means eased by code execution on different contexts the developer might not be well aware. Said that, the poor documentation of the kernel APIs leads to a practice in which nobody starts the driver development from scratch but customize some existing one. Maybe some university (us?) starts working on an open RT Linux driver development framework, which seems to be missing. The guest lecture notes and video recording are available in Moodle for TUT’s staff and students.

Posted in teaching | 1 Comment

Person of the Day: Assistant Professor Billy Brumley

My employees were nice enough to come up with three questions, allowing me to share some of my insight into security and cryptography. At least, I hope I have some insight 😉 I give some bio stuff at the end to get an idea of my background. Also, here is an interview I recently gave to Rajapinta. Anyway, on with the questions!

Worldwide, it seems that there is an ever increasing demand for crypto- and security-related products and experts in every aspect of society, for consumers’ products, in companies, in the military and in all kind of infrastructures. Tampere aims to be the first digital smart city in Finland, and Finland used to be among the leading countries when it came down to research and development in these fields. Yet it seems that recently there has been a downward trend on the number of research groups and projects on these topics in the Finnish academic world. Why do you think this happened and how do you think it will evolve?

Maybe 12 years ago, when I was still an MSc student at Aalto (then HUT) I worked for the Interconnected Broadband Home Networks (InHoNets) project; the main PI for the consortium was Prof. Jarmo Harju (who went on to recruit me in my current position roughly 8 years later). I remember as part of one of the project meetings we visited Tampere, and toured an NRC “smart apartment”. It seemed so crazy at the time — like The Jetsons.

Trusted Execution Environments (TEE) are a buzzword over the past few years. But Nokia had commercial TEEs and trusted applications even in their feature phones long before smartphones even existed.

My point is, Finland is often ahead of it’s time with technology. Somehow this small country experiences hyper evolution when it comes to new technologies — take for example mobile phone adoption and coverage. It’s a good and bad thing to be ahead of the curve. When you look at worldwide research trends, in Finland you sometimes get the feeling “we did that last decade”. But when you see disruptive technology, and your research in Finland is already one or two generations ahead, it can be a crushing blow.

When I finished my BSc in 2002, I couldn’t land a security-related job. So I went to graduate school instead. Now, the market demand for security experts is ridiculous. It also means it’s that much harder to keep talented people in academia. Couple that with nationwide budget cuts to research funding, and it’s a bad situation that I personally feel explains the current trend. And I don’t know how to fix that. My advice to those unsure whether to take the academic or industry path: industry simply cannot match the freedom you get in academia. I’ve experienced it firsthand.

What would you say to motivate students to focus their interests on your field of study, especially considering that in general people associate Cryptography with crazy scientists working on obscure and hard math problems?

When I was in industry working in product security, we hired an awful lot of cryptographers. Yet we did surprisingly little crypto. I always say that’s because cryptographers understand threat modeling extremely well, which has wide applications in security as a whole.

So to me, crypto is less about obscure math, but instead about being able to think deviously. So kids, study cryptography: get paid to think and act like a criminal.

In the aftermath of the Meltdown and Spectre attacks, considering their impact on the press, on the stock market and in the ongoing process of mitigating their impact at different levels, what is your opinion on the role of research on the field of microarchitectural side-channel attacks in the past and in the future, when it comes down to the design and the production of consumer electronics?

Security always has and always will be a second class concept when it comes to design, whether it be software or hardware. At the uarch level, it’s even worse; mitigations negatively impact performance, which is really the whole point of uarch optimizations. Some journalist will take your chip vs your competitor’s chip, run some benchmarks, and throw some bar graphs on Twitter. Try explaining in 140 characters or less why it’s OK your’s performed 10% worse, but has e.g. a secure caching mechanism 🙂

My bold prediction: over the next decade or so, we’ll start to see more wide-spread exploitation of uarch side-channels in the wild. Low-hanging traditional software defects are getting rarer and harder to exploit for many reasons — for example, software quality improvements from fuzz testing. Attackers will adapt and start utilizing these more advanced uarch techniques.

So I see the role of research in uarch side-channels as only increasing in the near future.

A native Texan born in 1981, Bill Brumley is an Assistant Professor in the Laboratory of Pervasive Computing at Tampere University of Technology, Finland. He is a former Staff Engineer for Qualcomm’s Product Security Initiative (QPSI) in San Diego, California. He holds a Doctor of Science in Technology from Aalto University (Finland, 2012), a Licentiate of Science in Technology from Helsinki University of Technology (Finland, 2009), a Master of Science in Technology from Helsinki University of Technology (Finland, 2006), and a Bachelor of Science in Computer Science from Sul Ross State University (USA, 2002). He is an Aalto University School of Science Doctoral Dissertation Award recipient (2012) and two-time Nokia Foundation Scholarship recipient (2010, 2009). He specializes in cryptography engineering and side-channel analysis. He is a father, avid outdoorsman, and Rubik’s cube enthusiast. He is currently a Visiting Professor at Stellenbosch University (South Africa) in the Department of Mathematical Sciences (photo).

Posted in employee of the day, research | Leave a comment

When our Pepper robot became a TV star…

The day full of Actor-Robot Interaction

On Monday 19th of February the Human-Centered Robotics team was invited to YLE studios with Pepper. The purpose of the day was to shoot material for Robomestarit television series. Robomestarit is a production that is made in co-operation between Innokas network and YLE. The aim of the television series and online materials is to positively encourage programming in elementary schools, and provide pragmatic materials to support programming related activities in schools and childrens’ clubs. The television series will be broadcasted on television during April-May 2018.

“Where Am I?”

So, Pepper is a star now. Everything went well in the studio and Pepper behaved perfectly, thanks to Kirsikka as Pepper’s operator 🙂 We were hosted by Jyrki Laaksonen (whom you may  know from Pikku Kakkonen), the director of the Robomestarit production. We were warmly welcomed to YLE and we got a chance to work with many nice, friendly and professional people during the day. The atmosphere in YLE studios was just great! Everybody was interested in Pepper and we were surrounded by friendly faces and chat.

“I have never been here before..”

In addition to experiencing the shooting process, it was very interesting to observe Actor-Robot Interaction as well as Director-Robot Interaction in the studio. Here, some comments about this novel type of interaction directly from the actor Juho Kemell and the director Jyrki Laaksonen himself:

“This was my first time working with the robot so that we spoke and interacted together. It was fun. Although with the robot you need to wait until it speaks. With people you can see many things out of the gestures and expressions. But it was fun and worked well. Children and even adults fall in love with this robot.” (Juho Kemell, the actor in Robomestarit)

“It was the first time for me to work with a humanoid robot. Previously we have had visits to see industrial robots. It went now well with Pepper. Maybe required more time than with a human actor. Pleasant experience! It is quite convincing. The eyes look like being present, and it listens, and it seems to take you into account by turning to you and so. Very sympathetic.” (Jyrki Laaksonen, the director of Robomestarit)

And.. Action!!

“It is very cold out here..”

“Oh, are we in space now?”

Actor-Robot Interaction.

Posted in news, RoboUX | Tagged , , | Leave a comment