Monthly Archives: January 2015

Publications of 2014 almost filed

Our dear secretary has filed 221 publications and expert tasks for our department for the year 2014. Did we remember to report everything to Hilkka…? You can see the search results in TUT Portfolio here. As the majority of the … Continue reading

Posted in research | Leave a comment

What’s happening in our testing research?

Last fall we wrapped up too projects. In ITEA2 ATAC we researched test automation of complex systems, mainly from the testing tools perspective. It was an industry-led project and most of its results were produced in companies, but we published … Continue reading

Posted in research, teaching | Leave a comment

Uusi vuosi, uudet systeemit

Viime vuonna laitokselle otettiin kolme ahkeraa diplomityöntekijää uudistamaan opetuksessa käytettäviä tietojärjestelmiä. Nyt voidaan jo kertoa töiden tuloksista. Repolainen ja Gitlab harjoitustöiden palauttamiseen Mika Mäenpään diplomityön aiheena on harjoitustöiden palautusjärjestelmän kehittäminen. Laitoksella on tammikuussa otettu käyttöön GitLab opiskelijoiden harjoitustöiden versionhallintaan. GitLab … Continue reading

Posted in news, teaching, thesis worker | Leave a comment

Riku Itäpurolle opinnäytepalkinto

Riku Itäpuron kandidaatintyö “Luottamuksen etsintä ja varmenteiden julkaisu DNSSECillä tai ilman” on saanut Tietoturva ry:n palkinnon. Työssä käsiteltiin mm. luottamuksen etsinnän vaikeutta ja mallintamista. Lisäksi esiteltiin kehitteillä oleva DANE-järjestelmä, joka yhdistää aiemmin erilliset nimipalvelimet ja varmennehierarkiat. Tärkeä havainto oli, että … Continue reading

Posted in news, thesis worker | Leave a comment

Uutta elämää laitoksella

Onko joku ahkera joululoman aikana aloittanut tutkimusta uudella tieteen alalla laitoksen keittiössä? Vai olemmeko vain muuten saaneet aikaan uutta elämää, kun Hilkka-äitikin oli joululomalla? – Tiskaamattomuus on taitolaji, toteaa eräs laitoksen lehtoreista. Kahvikupin on syytä olla kunnolla kuivunut, jos sen … Continue reading

Posted in news, wishes | Tagged , | Leave a comment