Uusia työntekijöitä opetuksen kehityshankkeissa

Tietoteknikan laitoksen kursseilla on ollut opettajien ja opiskelijoiden käytössä jos jonkinlaisia järjestelmiä: oppimisympäristöt Idle ja Moodle, automaattinen arviointijärjestelmä Boss, ohjelmointityylianalysaattori Style++, vain muutamia mainitaksemme. Nyt laitoksella on käynnistynyt opetuksen kehittämiseen liittyviä hankkeita, joissa tähän järjestelmien sekasotkuun yritetään saada jonkinlaista järkeä ja järjestystä.

Lisäksi tulevaisuudessa opiskelijoille halutaan tarjota mahdollisuuksia suorittaa opintoja joustavammin. MOOC eli “massive open online course” on tämänhetken kuuma puheenaihe yliopisto-opetuksen kehittämisessä. Tietotekniikan laitoksella toteutetaan opintojakso Johdatus ohjelmointiin verkkokurssina, ja tämä vaatii tietenkin myös uudenlaisten oppimisympäristöjen käyttöön ottamista. Myös muilla laitoksilla aiotaan kokeilla MOOC-tyyppisen verkkokurssin käyttöönottoa.

Kesä(työ)n viettoa Cafe Romin terassilla. Kesän hittituote on selvästikin jäätelötuutti.

Kesä(työ)n viettoa Cafe Romin terassilla. Kesän hittituote on selvästikin jäätelötuutti.

Näiden aiheiden parissa meillä aloittivat torstaina diplomitöidensä tekemisen Pirkka, Mika ja Riitta. Pirkka ja Mika työskentelevät oppimisympäristöjen kurssityökalujen parissa. Alkuun on tarkoitus tehdä kattava tarvekartoitus kurssien tarpeista ja sen pohjalta lähteä valitsemaan ja tarvittaessa kehittämään valittuja työkaluja. Alustavissa keskusteluissa on noussut esiin mm. tarve Bossin korvaamiselle sekä Idlen oleellisten toiminnallisuuksien integrointi osaksi Moodlea. Tulemme haastattelemaan kurssien vastuuhenkilöitä asian tiimoilta, mutta meitä saa vapaasti tulla häiritsemään muutenkin!

Riitta tekee aluksi tarvekartoituksen kaikkien TTY:n MOOC-pilottikurssien vetäjien kanssa ja lähtee sitten tämän puutelistan kanssa selvittämään josko jokin opetusalusta tuottaisi tyydyttävän ratkaisun kaikille. Tarkoitus on tehdä tiedustelutyötä myös toisten yliopistojen MOOC-kokemuksista. Esimerkiksi Otaniemessä ja Uppsalan yliopistossa on jo tarjolla kantapään kautta opittua tietoa MOOC:ien käyttöönotosta. Jos kaikki menee kuten on suunniteltu, TTY:llä on ainakin yksi MOOC-alustalle rakennettu kurssi ensi vuoden alussa. Riitalle saa tulla ilmaisemaan kiinnostuksensa MOOC:eja tai SPOC:eja (Small Private Online Course) kohtaan. Sinunkin toiveesi tulevan MOOC-alustan ominaisuuksista voidaan vielä ottaa huomioon!

Eli kaikki opetushenkilökunnan jäsenet, joilla on näihin aiheisiin liittyen ehdotuksia, kommentteja tai toiveita, olkaa yhteydessä ja tulkaa tapaamaan meitä! Työhuoneemme ovat TE212 ja TE213.

This entry was posted in news, summer job, teaching and tagged . Bookmark the permalink.