Projektityö kurssi 2016-17 päätökseen

Tämän lukuvuoden projektityökurssi on lopputoimia vailla valmis. Viime perjantaina nähtiin kurssin loppuesitykset. Tänä vuonna opiskelijoita oli 74 ja näin ollen projekteja pääsi toteuttamaan 13 ryhmää, joista 12 projektia pääsi aivan maaliin asti. Kolmen jakson eli noin viiden kuukauden tiukan puurtamisen jälkeen opiskelijat esittelivät hyvin onnistuneiden projektiensa tuloksia. Töitä projekteissa tehtiin erilaisilla tuntimäärillä, keskimääräisen tuntimäärän ollessa kuitenkin noin 218 tuntia opiskelijaa kohden. Koko kurssin toteutunut tuntimäärä yhteensä on noin 15500 tuntia. Tämän ja ensi viikon aikana on projektiryhmillä vielä vihonviimeinen puristus loppupalavereiden muodossa. Loppupalavereissa käydään läpi saavutettu tuote, mutta erityisesti projekti, sen kulku ja opit.

Kaikista projekteista ”vain” kaksi joutui fokusoimaan projektin sisältöä kesken kurssin. Ensimmäinen niistä, varmaankin johtuen varhaisesta projektin vaiheesta, suoriutui uudella projektiaiheella onnistuneesti. Toinen näistä uudelleen fokusoiduista projekteista ei valitettavasti selvinnyt kunnialla aivan maaliin asti. Tämänkin projektin epäonnistumisen opit otettiin loppuesityspäivänä opiskelijoiden keskuudessa hyvin vastaan ja se voittikin opiskelijoiden äänestämänä parhaan loppuesityksen palkinnon. Sanotaanhan usein, että vain virheitä tekemällä oppii.

Kurssin ja projektien statistiikasta sen verran, että projekteihin tehtyjä tunteja seurattiin viikkotasolla koko projektien eliniän ajan. Suurimmat projektit tunneissa mitattuina olivat luokkaa 1700 tuntia ja pienimmät noin 700 tuntia. Viikoittain seurattiin myös projektikohtaisesti keskimääräisten työtuntien määrää ja sen edistymistä (kuva alla), josta nähdään projektien keskimääräisen henkilökohtaisen tuntimäärän vaihdelleen 120 ja parhaimmillaan yli 300 tunnin välillä. Kuvasta voidaan nähdä ja näin jälkeen päinkin todeta, että alimman tuntimäärän saavuttaneet projektit ovat usein olleet vaikeuksissa projektin tavoitteiden saavuttamisessa. Näin oli myös tänä vuonna.

Uusina asioina kurssille tänä vuonna tulivat projektin seurannan työkaluksi projektikohtainen burnup-chart ja arviointiin palautettiin muutaman vuoden tauon jälkeen arvosteluasteikoksi perinteinen 0-5. Burnup-kaaviota kokeiltiin jo kesken edellisen kurssin toteutuksen, mutta silloin havaittiin sen olevan vaikeasti ymmärrettävä ja toteutettava opiskelijavetoisissa projekteissa. Tänä vuonna kaavio otettiin käyttöön uudelleen heti kurssin alussa ja sitä ohjeistettiin (välillä rautalankaakin vääntäen) useampaan kertaan kurssin aikana. Kaavion tuli esittää projektin lopputuotteen tehtäväjonon (backlog) kokoa, toteutuksen suunnittelua ja itse toteutusta pyrähdyksittäin (sprint). Tämä tieto lienee myös arvokasta dataa tuleville tutkimuksille aiheen tiimoilta. Uudistettu arvosanajärjestelmä perustui saavutettuihin pisteisiin (0-60p). Ne muodostuivat toteutetun projektin onnistumisesta ajallisesti ja laadullisesti (tekeminen ja lopputuote), asiakkaan antamasta palautteesta, sekä ns. henkilökohtaisesta osasta. Henkilökohtaisen osan elementit olivat opiskelijoiden ristiinarviointi ja kurssin henkilökunnan opiskelijoille antama henkilökohtaista suoriutumista kuvaava arvio.

Tämän vuoden kurssille ominaista oli kova työmäärä useimmissa projekteista, sillä esimerkiksi edelliseen vuoteen verrattuna opiskelijakohtainen keskimääräinen tuntimäärä nousi yli 20 tuntia.

Loppuesityspäivää olivat seuraamassa ja oppeja ammentamassa kaikki kurssin opiskelijat (kuva alla), kurssin henkilökunta, muuta laitoksen väkeä, asiakkaiden edustajia ja loppuesityspäivän sponsorin, OpusCapitan, edustajat. Opiskelijat saivat äänestää parhaan loppuesityksen. Parhaan loppuesityksen palkitsivat sekä kurssin henkilökunta, että sponsorin edustajat. Nämä parhaat esitykset palkittiin loppuesityspäivän perinteisessä iltajuhlassa Teekkarisaunalla. Myöhemmin kurssin henkilökunta arvioi mielestään parhaan projektin katsoen sitä lopputuotteen, projekti onnistumisen ja hallitun prosessin näkökulmista. Tämä ryhmä tultaneen perinteisesti palkitsemaan Pitky:n stipendillä.

Asiakaspalauteprosessi on vielä kesken, mutta jo nyt on havaittavissa asiakkaiden olleen tyytyväisiä saamiinsa tuloksiin, vaikka aina aivan kaikki alkuperäiset vaatimukset tuotteelle eivät toteutuneetkaan. Nähtyämme loppuesityspäivän tulokset voimme olla tyytyväisiä. Kurssi on saavuttanut tavoitteensa ja opiskelijat ovat oppineet paljon. Suuri kiitos kuuluu kaikille; opiskelijoille, asiakasyrityksille, sponsorille (OpusCapita) sekä kurssin henkilökunnalle!

Projektien opeista viisastuneena kevään odotusta kaikille,

Harri Sten, kurssin vastaava

This entry was posted in teaching and tagged . Bookmark the permalink.