Projektityön uudet kuviot: SoftTTY

On se aika vuodesta, kun Tietotekniikan laitoksen suosituin kurssi, eli Tietotekniikan projektityö, on alkumetreillään. Kun sain johdettavakseni projektityökurssin viime kesäkuussa tutustuin ensin jonkin verran sen historiaan. Laitoksen johto oli toivonut, että kurssia uudistetaan ns. nykyaikaisempaan suuntaan, vastaamaan enemmän tämän päivän ohjelmistoyritysten projektien toteutuksen todellisuutta.

Kesän aikana kypsyteltyäni ajatuksiani kurssin uudistamisen suhteen, olimme kurssin henkilökunnan kanssa valmiita muutoksiin elokuun alussa. Jo aikataulullisistakin syistä kaikkea ei ole mahdollista muuttaa kerralla, joten päädyimme jättämään osan uudistuksista myöhemmäksi. Uudistukset tässä vaiheessa kohdistuivat edellisvuoden palautteiden ja nykyaikaistamisen perusteella kolmeen perusteellisempaan muutoskokonaisuuteen.

Ensinnäkin pyrimme toisaalta vähentämään kurssin ”byrokratiaa” ja toisaalta ”kätkemään” sen ns. firmalisoinnin taakse. Muodostimme yrityksen (SoftTTY) ja sen organisaation toimimaan yrityksen tavoin ja kullekin taholle määrätyin tehtävin. Tämän muutoksen myötä raportointi yrityksen sisällä (ennen raportointi kurssin henkilökunnalle) selkiytyi ja toi mukanaan myös muutoksen entisten assistenttien toimenkuvaan ja nimityksiin. Entisistä assistenteista tuli nyt project coacheja, joiden tehtävänä on ohjata ja auttaa projektiryhmiä suorittamaan niille annettua tehtävää.

SoftTTY firman palaverissa: oikealta CEO Harri Sten ja project coachit Teemu Laukkarinen, Laura Hokkanen, Tero Ahtee ja Matti Vuori

SoftTTY firman palaverissa: oikealta CEO Harri Sten ja project coachit Teemu Laukkarinen ja Laura Hokkanen sekä CQO Tero Ahtee ja technical expert Matti Vuori

Toinen uudistuksen kohde oli kurssin sisältö, erityisesti luentojen osalta. Muutoksia tehtiin yksittäisten luentojen sisältöön (luentojen yhteyteen pienimuotoinen workshop) ja myös kokonaisuutena luentojen aiheisiin ja pakollisuuteen. Lähtökohtana tämän vuoden kurssin luennoilla sisällön puolesta on, että ne antavat toisaalta ymmärrystä projektien yleisestä sisällöstä ja toteutuksesta, mutta toisaalta ohjaavat osaltaan myös opiskelijoiden kurssilla toteutettavien ns. ”ketterien” ohjelmistoprojektien toteutukseen.

Kolmantena muutoksena aiempaan on pyrkimys antamaan opiskelijoille enemmän vapauksia ja toisaalta myös vastuuta omista tekemisistään (projekteistaan). Tiettyjen deadlinien, katselmusten ja dokumentaation ulkopuolella, opiskelijat saivat projektikohtaisesti päättää työkaluista, toimintatavoista (kunhan on ketterä), tekemisen mallista yhdessä asiakkaan kanssa.

Tämän vuoden kurssi on lähtenyt vauhdilla liikkeelle. Muutama pakollinen alkuvaiheen luento on jo takana ja oheistusta opiskelijoille annettu. Potentiaalisia asiakasprojektiehdotuksia yrityksiltä tuli noin 30. Näistä toteuttavaksi opiskelijat valitsivat 10 mielenkiintoista projektia. Projektit ovat nyt aloittamassa toisaalta projektin tavoitteiden asettamista ja toisaalta vaatimusten keräämistä. Syksy onkin sitten kiireistä projektien toteutuksen, ohjauksen ja raportoinnin aikaa. Toivotaan, että uudistukset tuovat toisaalta vapauksia ja mielenkiintoa projektien toteutukselle, mutta toisaalta myös mielekkyyttä kurssin henkilökunnan toimintaan.

Projektien täyteistä syksyä,

Harri Sten, CEO, SoftTTY

This entry was posted in new employee, news, teaching and tagged , , . Bookmark the permalink.

One Response to Projektityön uudet kuviot: SoftTTY

  1. Mega Setiani says:

    thank you for sharing !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *