Projektityön puolivälin esitykset näyttävät opiskelijoiden sitoutumisen ja tuottavuuden

Tietotekniikan laitoksen tämän vuoden projektityö-kurssi on lähestymässä puoliväliään. Opiskelijat ovat työskennelleet projektiensa kimpussa nyt noin kaksi kuukautta ja paljon on jo saatu aikaan. Töitä projektien eteen on tehty vaihtelevilla tuntimäärillä, keskimääräisen tuntimäärän ollessa kuitenkin yli 70 tuntia opiskelijaa kohden.

Liikkeellä on tänä vuonna yhteensä kymmenen projektia, kaikki eri asiakasyrityksille räätälöitynä. Kaikkien projektien ensimmäinen noin neljän viikon pyrähdys (sprint) tuotti projekteissa paitsi kurssin vaatiman projektisuunnitelman, myös asiakkailta kerätyt vaatimukset. Vaatimusten pohjalta projektit laativat yhdessä asiakkaiden kanssa priorisoidun tuotteen backlogin. Kaikilla projekteilla sen alkumetrit eivät ole olleet yhtä ruusuiset ja muutamat projektit ovatkin tarvinneet asiakkaan ja kurssin projektivalmentajien apua ja tukea. Toinen ja joillakin projekteilla jo kolmas tuotteen kehityspyrähdys on nyt meneillään ja tuntuu hyvältä kurssin vastuullisena huomata, että alkukankeuksista huolimatta kaikki tuntuvat päässeen hyvään vauhtiin.

Väliesitystilaisuuden tunnelmia salissa TB109

Väliesitystilaisuuden tunnelmia salissa TB109

Tällä viikolla opiskelijoiden oli aika esitellä projektiensa tekemisiä ja saavutuksia tähän mennessä. Kurssin vaatimuksena esityksille oli, että on tärkeintä esittää jotain liikkuvaa aikaansaannosta. Lisäksi esitys tuli sisältää hissipuheen (elevator speech) tunnusmerkistöä sekä perustua pääosin laajalti teknologia teollisuudessa käytettyyn NABC -menetelmään projekti esittelyssä. Ja tuloksena sitten nähtiinkin hyviä esityksiä projekteista, niiden nykytilasta, aikaansaannoksista ja kohdatuista ongelmista. Oli ihailtavaa katsella opiskelijoiden 100%:sta sitoutuneisuutta ja valmistautuneisuutta esityksiin. Niiden suunnitteluun olikin selvästi paneuduttu huolella. Ja esitysten perusteella voi todeta myös projektien olevan ”oikealla kurssilla”, matkalla kohti tuotteen ja projektin onnistunutta toteutumista. Esityksiä oli katselemassa ja kuuntelemassa kaikki opiskelijat, koko kurssin henkilökunta sekä jonkun verran myös asiakkaiden edustajia.

Projektiryhmän nro 6 esitys menossa

Projektiryhmän nro 6 esitys menossa

Jonkin verran kurssin aikana on näkynyt opiskelijoiden muut, kurssin ulkopuoliset, kiireet. Suuri osa opiskelijoista tekee, nykytrendin mukaan, myös työtä opintojen ohella. Kurssin aluksi ja sen aikana olenkin joutunut painottamaan opiskelijoille kurssin/opintojen tärkeyttä ja pyytämään heitä priorisoimaan projektien backlogien ohella myös oman elämänsä tehtävät, velvollisuudet ja tavoitteet. Kiireestä huolimatta olen tyytyväinen opiskelijoiden panokseen ja ”uhrauksiin” kurssin ja projektien hyväksi. Toki pakollisten luentojen (noin 50% kaikista luennoista) vaatimaa läsnäolopakkoa on opiskelijoiden taholta jonkin verran kritisoitu, mutta olen varma, että kurssin lopulla viimeisetkin ”mohikaanit” huomaavat kurssin todellisen arvon osana heidän opintojaan.

Yhteenvetona voisin todeta kurssin olevan erinomaisessa vauhdissa ja toteutettavien projektienkin olevan jo menossa kohti rutinoitua tekemisen meininkiä. Jään innolla odottamaan opiskelijoiden ja projektien tuotoksia ja valmiiden tuotteiden esittelyitä kurssin lopulla (helmikuun alussa 2016). Merikapteenin lapsenlapsena toivotan opiskelijoille ja projekteille suotuisia tuulia syksyn myrskyihin ja talven pakkasille.

Projektien täyteistä syksyä ja talvea,

Harri Sten, CEO, SoftTTY

This entry was posted in news, teaching and tagged , . Bookmark the permalink.

One Response to Projektityön puolivälin esitykset näyttävät opiskelijoiden sitoutumisen ja tuottavuuden

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *