Projektityö 2015-16 loppusuoralla

Tietotekniikan laitoksen tämän vuoden projektityökurssi on loppusuoralla. Viime perjantaina nähtiin projektiryhmien loppuesitykset. Viiden kuukauden tiukan puurtamisen jälkeen opiskelijat esittelivät toinen toistaan hienompien projektien työn tuloksia. Töitä projektien eteen tehtiin vaihtelevilla tuntimäärillä, keskimääräisen tuntimäärän ollessa kuitenkin yli 170 tuntia opiskelijaa kohden. Tämän ja ensi viikon aikana on projektiryhmillä vielä vihoviimeinen puristus loppupalavereiden muodossa. Loppupalavereissa käydään läpi saavutettu tuote, mutta erityisesti projekti, sen kulku ja opit.

Tämän vuoden kymmenestä projektista maaliin pääsi yhdeksän. Yhden projektin kohdalla projektiryhmän osaaminen, asiakkaan lopulliset vaatimukset ja tuki eivät kohdanneet riittävällä tavalla. Projektiryhmä yritti kyllä sitkeästi taistella ylivoimaisia vaikeuksia vastaan, mutta päätyi luovuttamaan noin neljän kuukauden jälkeen. Ko. projektin vaiheista ja tapahtumista otettiin kuitenkin kaikki oppi irti ja projektiryhmä pitikin hyvän esityksen ongelmistaan ja opeistaan loppuesityspäivän lopuksi. Myöhemmin loppuesityspäivän iltajuhlassa projektiryhmä palkittiin erityispalkinnolla.

Kurssin ja projektien statistiikasta sen verran, että keskimääräinen opiskelija oli käyttänyt projetin parissa 170 työtuntia, mutta vaihtelua oli paljon: suurin ajankäyttö oli liki 300 tuntia. Projekteihin tehtyjä tunteja seurattiin myös viikkotasolla koko projektien eliniän ajan. Suurimmat projektit tunneissa mitattuina olivat luokkaa 1500 tuntia ja pienimmät noin 700 tuntia. Viikoittain seurattiin myös kaikkia raportoituja tunteja (kuva alla), josta nähdään normaalin tehokkaan projektityöskentelyn olleen noin 600-700 tuntia viikossa. Kuvasta selviää myös projektien yleinen ongelma, eli hidas alkuun lähtö. Vauhtiin päästiin vasta noin neljän viikon jälkeen. Käyrästä voi havaita myös tenttiviikot ja joululoman vaikutukset projektien etenemiseen.

Loppuesityspäivää olivat seuraamassa ja oppeja ammentamassa kaikki kurssin opiskelijat, kurssin henkilökunta, muuta laitoksen väkeä, asiakkaiden edustajia ja loppuesityspäivän sponsorin edustajat. Opiskelijat saivat äänestää parhaan loppuesityksen. Myös sponsorin edustajat valitsivat omilla kriteereillään mielestään parhaan projektin kokonaisuutta silmällä pitäen. Nämä parhaat projektiryhmät palkittiin loppuesityspäivän iltajuhlassa Kampusklubilla. Myöhemmin kurssin henkilökunta arvioi mielestään parhaan projektin katsoen sitä lopputuotteen, projekti onnistumisen ja hallitun prosessin näkökulmista. Tämä ryhmä tultaneen perinteisesti palkitsemaan aikanaan Pitky:n stipendillä. Loppuesityspäivä kaiken kaikkiaan oli menestys ja antoi opiskelijoille kokemusta, näyttämisen mahdollisuuden ja onnistumisen riemua.

Kuvassa opiskelijoiden valitseman parhaan loppuesityksen toteuttanut projektiryhmä (Virtual grocery store, asiakas LeadIn). Ryhmään kuuluvat (vasemmalta alkaen) Valtteri Pulkkinen, Kyösti Nyrhilä, Arto Savolainen, Antti Uusimäki, Jaakko Alanen, Anssi Puustinen ja Olli Pajuluoma.

Virtual Grocery Storeen liittyen löytyy myös mainioita videomateriaaleja. Tuotteen mainos:

Sekä featuret:

Miltei kaikkien projektien asiakkaat olivat hyvin tyytyväisiä saamiinsa tuloksiin, vaikka useinkaan aivan kaikki alkuperäiset vaatimukset tuotteelle eivät toteutuneet. Asiakasprojekteille normaaliin tapaan myös vaatimukset muuttuivat koko matkan ajan. Nähtyään loppuesityspäivän tulokset voi olla syystäkin tyytyväinen. Kurssi on saavuttanut tavoitteensa ja opiskelijat ovat oppineet paljon. Ja vielä asiakkaatkin ovat olleet tyytyväisiä. Mitä voisi enempää toivoa. Suuri kiitos kuuluu kaikille; opiskelijoille, asiakasyrityksille, sponsorille (Wapice) ja kurssin henkilökunnalle!

Projektien opeista viisastunutta kevään odotusta kaikille,

Harri Sten, kurssin vastaava

This entry was posted in events, teaching and tagged . Bookmark the permalink.