Digitaalisen kuntoutuksen uudet tuulet puhaltavat – 3DFysio –sovelluksen potentiaalit reumakuntoutuksen tukena

Terveisiä Suomen Mansesta nääs! Nimeni on Aino Ahtinen, ja toimin Tampereen teknillisellä yliopistolla tutkijatohtorina Tietotekniikan laboratoriossa, Ihmiskeskeisen teknologian yksikössä. Olen vastuullinen tutkija ja projektimanageri uudessa projektissamme, jota aion teille seuraavaksi esitellä.

Uusi projektimme nimeltä 3DFysio –sovelluksella tehdyn kuntoutusohjelman käyttäminen etäkuntoutuksessa – käyttäjäkokemukset, motivaatiotekijät ja soveltuvuus starttasi vuoden alussa. Projektimme kuuluu Kelan rahoittamaan Etäkuntoutus-hankkeeseen ja se on kaksivuotinen. Projektissamme tutkitaan uudenlaisen digitaalisen sovelluksen, 3DFysion, mahdollisuuksia toimia työkaluna reumakuntoutujien kuntoutusprosessissa. Sovellusta tutkitaan Kelan reumakuntoutuksessa, joka kestää yhdeksän kuukautta, ja joka järjestetään Kangasalalla kuntoutumiskeskus Apilassa. Kuntoutus sisältää lähijaksoja kuntoutumiskeskuksessa, mutta suurin osa ajasta vietetään kotioloissa. Haasteena onkin löytää käyttäjäystävällisiä keinoja, joilla kuntoutujat saataisiin vastuutettua ja motivoitua omaan kuntoutukseensa. Tutkimme siis, voisiko uudenlainen lähestymistapa, digitaalinen sovellus, joka näyttää harjoiteohjelman ja harjoitteet visuaalisesti ja monipuolisesti, ja joka mahdollistaa kuntoutujan ja fysioterapeutin kommunikoinnin kuntoutumiskeskuksen ulkopuolella, toimia motivoivana tekijänä harjoitteiden tekemistä kohtaan kuntoutujan omassa arjessa. Kuntoutujien lisäksi tarkastellaan ammattilaisnäkökulmaa eli kuntoutuksessa toimivien fysioterapeuttien kokemuksia sovelluksesta.

Kuntoutumiskeskus Apilan fysioterapeutti tutustuu tablettitietokoneeseen asennettuun 3DFysio –sovellukseen. 3DFysio on tamperelaisen pienyrityksen, Kineson, tuote.

 

Tutkimuksessa 10 teknologiaryhmäläistä saa reumasairauteensa liittyvän harjoiteohjelman ja kotiharjoitteluohjeet mukaansa tablettitietokoneeseen asennetussa sovelluksessa eli 3DFysiossa. Kontrolliryhmä puolestaan käyttää tällä hetkellä vallalla olevaa menetelmää eli paperiohjeita harjoitteista. Ryhmää ei voi kuntoutuja itse valita vaan se arvotaan. Molemmissa tapauksissa kuntoutumiskeskuksen fysioterapeutti luo harjoitusohjelman. 3DFysio -sovelluksessa harjoitteet visualisoidaan käyttäen 3D -animaatioita. 3DFysion harjoitteet poimitaan harjoitepankista, joka on luotu nimenomaan tätä tutkimusta varten. Harjoitteet kuvattiin aiemmin keväällä Motion Capture (liikkeenkaappaus) –tekniikalla Tampereen Tohlopissa yhteistyössä Keho Interactiven kanssa.

Projektin fysioterapeutit ja teknologia-asiantuntijat käyvät läpi Motion Capture-tekniikalla kuvattuja fysioterapiaharjoiteanimaatioita. Liikkeiden yksityiskohtia on mahdollista vielä tässä vaiheessa hioa ennen niiden viemistä sovellukseen. On tärkeää, että sovellus näyttää liikkeet juuri oikealla tavalla kuntoutujalle.

 

Tutkimus antaa hankkeen asiakkaalle eli Kelalle, sekä kuntoutuksen ammattilaisille tietoa etäkuntoutuksen uudenlaisista työkaluista, joilla pyritään kuntoutujan omaan vastuuttamiseen omasta terveydestään ja hyvinvoinnistaan kustannustehokkaasti. Tutkimus tuottaa tieteellisiä tutkimustuloksia uudenlaisen kuntoutussovelluksen käyttäjäkokemuksista ja käyttömotivaatioista pitkäkestoisella kuntoutusjaksolla. Tutkimuksen tuloksia hyödynnetään myös tulevaisuuden fysioterapian ammattilaisten koulutuksessa alkaen Tampereen ammattikorkeakoulusta, joka  vastaa tutkimuksessa fysioterapeuttien näkökulman kartoittamisesta.

TTY:n lisäksi projektin partnereina toimivat siis upeat osaajat Tampereen ammattikorkeakoulusta, Kuntoutumiskeskus Apilasta sekä Kinesolta. Tällä ammattitaitoisella osaajajoukolla aiomme tutkailla digitaalisen kuntoutuksen uusia tuulia, tai ehkä jopa osaltamme puhkua ja puhaltaa hyvää, lämmintä tuulta 🙂


Näissä upeissa Kuntoutumiskeskus Apilan maisemissa tapahtuu kuntoutuksen lähijaksot. Näitä maastoja tulemme varmasti hyödyntämään myös projektilaisten välisiin kävelypalavereihin projektin aikana!

Terveisiä kaikilta projektin tekijöiltä! Aino Ahtinen

 

 

 

This entry was posted in Digikuntoutus. Bookmark the permalink.