Reumakuntoutujat 3DFysio –sovelluksen testiryhmänä

Etäkuntoutushankkeen kohderyhmänä ja 3DFysio -sovelluksen käyttäjäkuntana tutkimuksessamme toimii ryhmä reumakuntoutujia.  Mutta mikä on reuma ja mitä tarkoittaa kuntoutus?

Reumasairaus on yleisnimi useille autoimmuunisairauksille, joissa elimistössä on krooninen tulehdus. Tarkkaa syytä sairauksien puhkeamiseen ei tiedetä. Reuma ei myöskään ole kokonaan parannettavissa, mutta oikealla lääkehoidolla voidaan puuttua taudin kulkuun. Tällöin reuma saadaan rauhoittumaan ja oireita vähennettyä.  Eri typpisiä reumatauteja on useita kymmeniä, joista yleisin hoidettava reumasairaus on nivelreuma. Nivelreumassa vaikeimmat haitat koituvat suurille raajanivelille, kuten lonkka, polvi ja olkanivel. Oireet ilmenevät kipuna, nivelten arkuutena ja särkynä sekä turvotuksena.

Nivelreumaan sairastuu vuosittain noin 1700 suomalaista aikuista. Sairastuminen on yleisintä 60-70 -vuotiailla naisilla ja harvinaista nuorilla miehillä. Suomessa on 35 000 nivelreumaa sairastavaa aikuista. (Reumaliitto.fi)

Toinen tunnettu ja jo 1800-luvulla eroteltu reuman muoto on selkärankareuma. Tässä reuman muodossa tulehdusta esiintyy erityisesti selkärangan nikamien jänteiden kiinnityskohdissa, nikamien välissä olevissa pienissä fasettinivelissä sekä selkärangan ja lantion välisissä risti-suoliluunivelissä. Selkäranka voi vähitellen jäykistyä ja näin ollen selän liikkuvuus heikentyy.

Suomessa selkärankareuma on todettu noin 10 000 ihmisellä. Suurin osa sairastuneista on nuoria aikuisia ja yleensä  oireet alkavat 15-30 -vuotiaana. Sairastuminen yli 50-vuoden iässä on erittäin harvinaista ja selkärankareuma on hieman yleisempi miehillä kuin naisilla. (Reumahoito.fi)

Reuman merkittävin hoitomuoto on lääkehoito, mutta myös kuntoutus on erittäin oleellinen osa reuman hoitoa. Hoidon pitää olla monipuolista, joten hoitoon ja kuntoutukseen osallistuvat monet terveydenhuollon ammattilaiset.

”Kuntoutus on ammattihenkilön tai ammattihenkilöiden ohjaamaa suunnitelmallista toimintaa, jonka tehtävänä on parantaa kuntoutujan toimintakykyä.” (Reumakeskus.fi)

Reuman kuntoutuksella pyritään edistämään ja ylläpitämään työ- ja toimintakykyä, itsenäistä selviytymistä, hyvinvointia sekä osallistumismahdollisuuksia. Kuntoutukseen kuuluvilta kursseilta saa tietoa kuinka pitkäaikaisen sairauden kanssa selviää.

Suspensiota käytetään reuman hoidossa ja kuntoutuksessa.

Fysioterapia on osa reumakuntoutusta, joka sisältää kipujen hoitoa, nivelten toimintakyvyn ylläpitämistä liikehoitojen avulla sekä omatoimisen harjoittelun opastamista. Kuntoutuksen yhteydessä fysioterapeutti laatii kuntoutujalle yksilöllisen harjoitusohjelman, perustuen tutkimuksiin jotka osoittavat, että reumasairaat hyötyvät liikkuvuus- lihasvoima- ja kestävyyskuntoharjoittelusta. Näiden osa-alueiden omatoiminen harjoittelu tulisikin reumaa sairastavan omaksua osaksi elämää.

Ohjeistus omatoimisiin harjoitteisiin annetaan yleisimmin kirjallisena, tarkemmin sanottuna kuvina sanallisin ohjein. Toki harjoitusliikkeet käydään ennen omatoimista harjoittelua läpi yhdessä fysioterapeutin kanssa. Kiintoisaa onkin kuinka 3D-Fysio sovellus toimii harjoitusohjelmana, verrattuna pelkkiin paperiversio-ohjeisiin. Jäämme mielenkiinnolla seuraamaan tilannetta.

Jutun laativat fysioterapeuttiopiskelijat Mari Kenttälä ja Saija Tarvainen Tampereen ammattikorkeakoulusta

This entry was posted in Digikuntoutus, Uncategorized. Bookmark the permalink.