Fysioterapeuttien mietteitä teknologiavälitteisestä etäkuntoutuksesta 3DFysio -projektissa

Kuntoutumiskeskus Apilassa toteutetaan kuntoutusta moniammatillisessa tiimissä, jossa fysioterapia on yhtenä osana. Kuntoutuksen tavoitteena on tukea kuntoutujien toimintakykyä ja selviytymistä arjessa. Fysioterapian tavoitteet lähtevät liikkeelle kuntoutujan tarpeista ja hänen itsensä asettamista tavoitteista. Fysioterapia voi olla esimerkiksi yleistä fyysistä aktivointia, motivointia arkiliikunnan lisäämiseen ja tavoitteellisempaan kuntoiluun tai yksilöllisempien harjoitteiden ohjaamista. Kelan yksilökuntouksessa kuntoutujat saavat itse jaksottaa ja aikatauluttaa Kelan myöntämät kuntoutuspäivät tiettyjen raamien mukaisesti omiin tarpeisiinsa sopivasti. Pääsääntöisesti kuntoutusviikkoja Apilassa on kolme, jotka toteutetaan esim. kolmen kuukauden välein. Kuntoutusjaksoilla Apilassa teemme kuntoutujan kanssa suunnitelman kotona tehtävistä harjoitteista ja liikunnasta. Haastetta meidän fysioterapeuttien kannalta tässä kuntoutusmallissa tuo se, miten kuntoutujat saadaan sitoutumaan harjoitteluun kotona.

Saimme mahdollisuuden osallistua tutkimukseen, jossa testataan uutta mobiilisovellusta, 3DFysiota, fysioterapian välineenä. Innostuimme asiasta kovasti, sillä haluamme kulkea kehityksen mukana ja kokeilla uusia keinoja kuntoutujien motivoimisessa. Pysyviä tuloksia kuntoutujat voivat yleensä saada vain pitkäjänteisellä sitoutumisella, jota toivomme uuden sovelluksen tukevan.

Kuntoutumiskeskus Apilan fysioterapeutit ohjaavat fysioterapialiikkeet asiakkailleen mobiilisovellusta apuna käyttäen 3DFysio -projektin pilotissa v. 2017-2018.

Saimme sovelluksen käyttöömme kesällä 2017 ja heti kesälomien jälkeen alkoi kuntoutujien rekrytointi tutkimukseen. Ennakkoon pelkäsimme, että kuntoutujia on haastava saada mukaan näin pitkään tutkimusprojektiin pilotin kestäessä 9 kk. Onneksi oletus oli väärä. Alkuinfossa kuntoutujien epäilykset useasti hälvenivät tabletin ja sovelluksen nähdessään. Moni uskoi, että teknologian hyödyntäminen lopulta lisäisi motivaatiota harjoitteluun ja kotiharjoitteiden tekemiseen. Lisäksi mahdollisuus olla yhteydessä omaan fysioterapeuttiin kuntoutusjaksojen välissä sovelluksen tarjoaman kommunikaatiokanavan välityksellä tuntui kuntoutujista ajatuksena hyödylliseltä. Tutkimusryhmät täyttyivät yllättävän nopeasti. Kieltäytymisiäkin toki tuli. Näissä perusteena saattoi olla esim. ”teknologiaähky”. Kuntoutuja koki, että tietotekniikka on jo muutenkin liian suuri osa elämää, ja hän ei halua sitä enää yhtään lisää. Yksittäisiä kieltäytymisiä tuli teknologian pelosta: ”osaanko käyttää tablettia”, ”siitä tulee minulle varmasti stressi”. Pääsääntöisesti ajateltiin, että uudella välineellä innostun ja sitoudun itseni hoitamiseen paremmin.

Tabletti välineenä tuntui olevan monelle tuttu. Sovelluksen ohjaaminen kuntoutujille oli helppoa ja he omaksuivat sen käytön hyvin. Tabletin ja sovelluksen käytön ohjaamisen helppous jopa yllätti meidät. Kuten kaikissa uusissa tuotteissa ja palveluissa, ei sovelluksen toiminta ole ollut täysin ongelmatonta. Nyt jo kuitenkin vaikuttaa siltä, että ainakin osalla kuntoutujista tabletin ja sovelluksen käyttö on lisännyt motivaatiota harjoitteiden tekemiseen ja sitä myöten myös tuloksia on tullut. Mielenkiinnolla odotamme kuinka pitkälle hyvin alkanut innostus jatkuu.

Myös meille fysioterapeutin työssä laitoskuntoutuspalveluja tuotettaessa tabletin ja sovelluksen käyttö tuo muutoksia totuttuun, mm. ajankäytön haasteita, miten ja kuinka paljon on järkevää kommunikoida kuntoutujien kanssa heidän ollessa kotijaksolla, mitä lisäarvoa kommunikaatio tuo, vai toimimmeko lähinnä tsemppareina ylläpitämässä motivaatiota. Olemme myös pohtineet kuinka spesifiä ohjelmaa on tarkoituksenmukaista tehdä, kun puhutaan pysyvämmistä elämäntapamuutoksista. On selvää, että etäkuntoutus tulee jossain muodossa pysyväksi osaksi kuntoutusta. Sovelluksen kaltainen malli tuntuu osaa kuntoutujista motivoivan ja suurimpana lisäarvona olemme itse kokeneet juuri mahdollisuuden olla helposti kuntoutujiin yhteydessä kuntoutujien kotijaksojen aikana. Säännöllinen kannustaminen ja tsemppaaminen saattavat auttaa kuntoutujia yli siitä hetkestä, kun tekisi mieli heittää saadut ohjeet roskakoriin.

Jutun kirjoittivat Apilan fysioterapeutit Leena Lehtomaa ja Katja Kellberg, jotka osallistuvat 3DFysio -projektin pilottiin

This entry was posted in Digikuntoutus. Bookmark the permalink.