3DFysio -projekti: Kokemuksia sovelluskehityksestä etäkuntoutushankkeessa

Toimin sovelluskehittäjänä 3DFysio-projektissa. Olen vastannut ohjelmiston toteutuksesta Kinesolla jo ennen hanketta ja sen aikana. Olen toteuttanut melkoisen osan projektin käyttöliittymästä, ja erityisesti kaikki tämän hankkeen puitteissa toteutetut käyttöliittymän osat. Hankkeen aikana olen saanut etsiä järkevimmät tavat toteuttaa hankkeen asettamat vaatimukset sovelluksessa. Esimerkiksi toteutin ohjelmistoon kommunikaatiotyökalun, jolla kuntoutujat ja fysioterapeutit voivat lähettää viestejä toisilleen – vähän kuin WhatsApp, mutta ohjelman sisällä. Olen myös toiminut hankkeen teknisenä ongelmanratkaisijana: olen toteuttanut ohjelmistoon uusia toiminnallisuuksia sekä korjannut käyttäjien raportoimia virheitä ja epäkohtia ohjelmistossa.

Projektissa todella mielenkiintoista on ollut nähdä miten loppukäyttäjät ovat reagoineet toteuttamiini ominaisuuksiin. Käyttäjillä on usein paljon erilaisia näkökulmia, joiden välillä pitää tasapainotella. Sekä negatiivista että positiivista palautetta on riittänyt. Teknologiavalinnoista johtuen olen joutunut paikoin vaikeaankin tilanteeseen yrittäessäni löytää luovia teknisiä ratkaisuja ympäristön luomiin haasteisiin. Teknisistä haasteista huolimatta sovellus on vastaanotettu positiivisesti, ja joskus mielestäni vähemmän onnistuneet ominaisuudet on yllättäen vastaanotettu hyvin.

3DFysio-projektissa suunnittelun lähtökohtana on alusta lähtien ollut hyvä käyttökokemus. Tämä kattaa ohjelmiston sellaiset aspektit kuten käytön sujuvuus, responsiivinen käyttöliittymä sekä ohjelmiston käyttöönoton tekeminen mahdollisimman helpoksi uusille käyttäjille. Toisaalta isoimmat ongelmat ovat ilmenneet lähes yksinomaan käyttökokemuksen ongelmina. Tämä kertoo käyttökokemuksen merkityksestä ohjelmistokehityksessä.

Hankkeen aikana on korostunut sovelluksen rooli fysioterapeutin ja kuntoutujan välisen keskustelun edesauttajana. Käyttäjien toiveesta toteutettu kommunikaatiokanava on ollut suosittu ominaisuus siinä missä liikkeiden 3D-animaatiotkin. Projektin alkuvaiheissa keskityimme paljon 3D-animointi-osuuteen, mutta saimme huomata että käyttäjät kokivat ohjelmiston sisäisen kommunikaatiokanavan todella hyödylliseksi.

Viimeisenä huomiona haluan todeta, että olen huolissani fysioterapian digitalisaation potentiaalista etäännyttää fysioterapeuttia ja kuntoutujaa. Aivan kuten vanhustenhoitokin nykyaikana etäännyttää vanhuksia paitsi sukulaisista myös hoitajista. Haluaisinkin esittää lukijalle kysymyksen: miten tällaista teknologiaa voitaisiin parantaa siten, että se toisi fysioterapeutin ja kuntoutujan lähemmäs toisiaan?

Kirjoittanut Henri Lunnikivi 3DFysio-projektista

This entry was posted in Digikuntoutus, Uncategorized. Bookmark the permalink.