3DFysio -projektista, tervehdys!

Kirjoittanut Anu Lehtiö, projektitutkija, 3DFysio -projekti

Päivitetäänpä hieman 3DFysio –projektin (Kelan etäkuntoutushanke) kuulumisia näin syksyn alkuun. Viimeiset haastattelu- ja kyselykierrokset etäkuntoutujille saatiin valmiiksi kesäkuussa. Laadullinen aineisto on nyt perattu analysoitavaan muotoon ja varsinainen tulosten seulonta käynnistynyt. Sovelluksesta tullutta logidataa vielä odotellessa…

Matskua on runsaasti ja olemme pohtineet sopivaa näkökulmaa tieteelliseen artikkeliin sekä Kelan yhteisjulkaisuun. Kirjoitusaikaa on marraskuulle ja ihan jokaisen ajatusjäniksen perään ei ole mahdollista sännätä. Tutkimuksen keskeisenä teemana oli selvittää, millaiset seikat vaikuttavat kuntoutujan motivaatioon pitempiaikaisessa etäkuntoutuksessa. Kuten osallistujat itsekin totesivat, kuntoutuksen kotijaksoilla on keskeinen merkitys kokonaisuuden onnistumiselle. Viikon huhkiminen kylmiltään lähijaksoilla kuntoutuskeskuksessa tekee vain kipeäksi ja harvemmin motivoi pysyvämpään elämänmuutokseen.

Mikä siis avuksi? 3DFysio –sovelluksessa motivaatiota pyrittiin ylläpitämään erilaisilla toiminnallisuuksilla. Sovellusta käyttäneet kuntoutujat kokivat merkityksellisiksi henkilökohtaisen kunto-ohjelman avatarin opastamana ja sovelluksen tarjoaman suoran yhteyden omaan fysioterapeuttiin. Pelko ”väärin tekemisestä” helpotti ja kuntoutuminen tuntui jaetulta, yhteiseltä projektilta, johon myös fysioterapeutti antoi jatkuvaa taustatukea. Valitulla välineellä, tabletilla, oli myös merkitystä. Toisin kuin paperiohjeet, tabletti otettiin osaksi arkea ja se toimi muistuttajana, valmentajana ja jopa jumppakaverina.

Jotta etäkuntoutuksen motivaatiotekijöistä saisi kokonaisvaltaisemman kuvan, vertaamme tutkimukseen osallistuneita eri ryhmiä keskenään. Perinteisiä paperiohjeita käyttäneiden kuntoutujien diskurssissa itsenäinen selviytyminen ja ’konkarikuntoutujuus’ korostui sovellusta käyttäneitä enemmän. Fysioterapeuttien näkemys taas kattoi käsityksen erilaisista kuntoutujatyypeistä ja heidän tarpeistaan. Heidän arvioihinsa sovelluksen käyttökelpoisuudesta vaikutti kuntoutujia enemmän esimerkiksi tekniset ongelmat ja yhteydenpidon tuoma mahdollinen lisätyö.

Tältä pohjalta olisi siis tarkoitus selventää kuvaa siitä, miten nämä erilaiset käyttäjäkokemukset voisi sovittaa yhteen toimivalla tavalla. Millaisia vaatimuksia ne asettavat etäkuntoutusteknologioille? Millaisia rajoitteita, mahdollisuuksia tai ehdotuksia niiden pohjalta voi tunnistaa? Ja millaisia design-suuntaviivoja niiden pohjalta voi määritellä. 3DFysio -projekti jatkuu helmikuun 2019 loppuun.

Wish us luck! Myötätuulta myös muiden syksyn projekteihin!

Osallistujien mielestä sovellus sopii myös muille kuin reumakuntoutujille.

This entry was posted in Digikuntoutus, Uncategorized. Bookmark the permalink.