Haussa käyttäjäkokemustutkija Kestävän matkailun Hub -hankkeeseen!

Käyttäjäkokemusaiheinen tutkimusapulaisen/projektitutkijan paikka avoinna Kestävän matkailun Hub -hankkeessa TTY:llä!

Haemme digitaalisista ratkaisuista ja kestävästä kehityksestä kiinnostunutta käyttäjäkokemusosaajaa konseptoimaan ja kehittämään digitaalisia ratkaisuja. Pääasiallisiin työtehtäviin sisältyy:

  • yhteissuunnittelutyöpajojen järjestämistä, vetämistä ja raportointia,
  • kestävään matkailuun liittyvien digitaalisten ratkaisujen konseptointia ja pilotointia sekä
  • kirjallisuuskatsausten tekoa aihepiiriin liittyen (esim. pelillisyys ja persuasive design kestäviin valintoihin kannustamisessa)

Työ tehdään osana Kestävän matkailun Hub -hanketta, johon TTY:n tietotekniikan laitoksen Ihmiskeskeisen teknologian tutkimusryhmä osallistuu. Hankkeen tavoitteena on muodostaa Tampereen uudistuvasta Särkänniemen-Mustalahden alueesta yhtenäinen, kansainvälisesti tunnettu ja vetovoimainen keskittymä, joka tarjoaa kestäviä vähähiilisiä palveluratkaisuja. Työssä pääset kehittämään uudenlaisia digitaalisia palveluratkaisuja, joita voidaan jatkossa hyödyntää osana alueen palveluverkostoa. Hankkeesta löytyy tietoa myös täällä: http://www.pirkanmaa.fi/blog/2018/06/18/sarkanniemen-mustalahden-alueesta-muokataan-kestavan-matkailun-ekosysteemia/

Odotamme hakijalta osaamista käyttäjäkokemuksesta ja mielellään myös prototypoinnista. Oma-aloitteisuus, hyvät kommunikaatiokyvyt ja suomen kielen taito ovat tärkeitä edellytyksiä. Aiempi työkokemus katsotaan eduksi.

Työ alkaa lokakuussa 2018 ja kestää alkusyksyyn 2019 saakka. Työtä voi tehdä lukuvuoden aikana myös osa-aikaisesti. Työ tehdään Tampereella. Palkkaus on yliopiston palkkausjärjestelmän mukainen. Jos olet opintojesi loppuvaiheessa, sopimuksen mukaan työstä voi tehdä diplomityön tai gradun, mutta opinnäytteen kirjoitustyö on tehtävä omalla ajalla.

Hakemukset ja lisätiedot: tutkijatohtori Kirsikka Kaipainen, kirsikka.kaipainen@tut.fi. Liitä hakemukseesi 1) saate, jossa kerrot motivaatiostasi ja soveltuvuudestasi tehtävään, 2) CV ja 3) opintorekisteriote (jos olet opiskelija). Täytämme paikan heti sopivan hakijan löydyttyä, joten hae viipymättä!

This entry was posted in job available. Bookmark the permalink.