Uusi Suomen Akatemian tutkijatohtori

Outi Sievi-Korte on yksi niistä neljästä TTY:n tutkijasta, jotka saivat Suomen Akatemialta 3-vuotisen post-doc-rahoituksen työlleen tämän kuun alusta alkaen. Kaikkiaan Akatemian luonnontieteiden ja tekniikan tutkimuksen toimikunta myönsi tässä haussa rahaa 37 tutkijalle.

Tussitaulu Outin työhuoneella (TE213) on ollut ahkerassa käytössä. Kuvassa mukana myös Outi itse.

Tussitaulu Outin työhuoneella (TE213) on selvästikin ollut ahkerassa käytössä. Kuvassa mukana myös Outi itse.

Sievi-Kortteen projektissa tutkitaan bio-pohjaisten etsintämenetelmien käyttöä globaalin ohjelmistokehityksen ongelmiin. Globaalin ohjelmistokehityksen haasteena on optimoida projekti kustannusten, ajan käytön ja työnjaon suhteen hajautetussa työskentely-ympäristössä. Tässä projektissa otetaan erityisesti huomioon kehitettävän ohjelmiston arkkitehtuuri ja sen vaikutukset projektin muihin osa-alueisiin ja organisaation vaikutus arkkitehtuurisuunnitteluun. Tarkoituksena on tuottaa kattava malli siitä, mitkä asiat globaalissa ohjelmistokehityksessä vaikuttavat projektin onnistumiseen. Tuotettu malli annetaan etsintäalgoritmille, joka optimoi projektin eri tavoitteiden suhteen. Tuloksena saadaan automaattisesti tuotettua ehdotuksia projektin toteutuksesta sisältäen arvioinnit kustannuksista, työnjaosta ja arkkitehtuurin laadusta, mikä helpottaa huomattavasti projektinhallintaa.

Tutkimuksessa tehdään myös yhteistyötä Centre for Research on Evolutionin (University College London) sekä Irish Software Engineering Research Centerin kanssa.

Onnittelut Outille ja menestystä tutkimukseen!

This entry was posted in news, research and tagged , , , , . Bookmark the permalink.