Opetuksen kehittämisryhmä

Opetuksen kehittämisryhmiä on TTY:llä ollut nyt pari vuotta jokaisella laitoksella. Ainakin alkuvaiheessa, kun tehtäväksi tuli valmistella uudet koulutusohjelmat, aikaa ei riittänyt juuri muuhun kuin tähän, mikä helposti tuntuu byrokratialta.

Mutta pelkkää byrokratiaa ei toiminta ole ollut. Konkreettisimpia muita tapahtumia ovat olleet viime kesänä pidetty kurssikavalkaadi – päivässä miniesittelyssä kaikki kurssimme. Tarkoitus oli antaa kaikille hieman laajempi käsitys siitä, mitä kaikkea laitoksella opetetaan. Lisäksi täälläkin mainittuja opetuksen kehittämishankkeita (tietotekniikan opiskelijoiden etenemisongelmien selvittäminen, oppimisympäristön rakentaminen, MOOC) on käsitelty ja ideoitu ennen hakua tässä ryhmässä.

Tämän vuoden iso tehtävä lienee opetusstrategian työstäminen laitokselle. Varsinaisia käskettyjä tehtäviä ryhmällä ovat mm.:

– Kaikupalautteen seuraaminen ja sen esiin tuomiin ongelmiin puuttuminen.
– Opintojaksojen- ja kokonaisuuksien käsittely ennen niiden menoa tiedekunnan käsiteltäväksi (sisältää niiden luomisen, poistamisen, kuvausten sisällöt, aikataulutuksen perioidelle).
– Seminaarien ja vaihtuva-alaisten kurssien toteutuskertojen sisällön ja laajuuden arviointi ennen kuin asia siirtyy tiedekuntaan.

Noiden lisäksi käsiteltäväksi voidaan ottaa oikeastaan mitä tahansa opetukseen liittyvää. Nyt pitäisi löytää keinoja erityisesti opetuksen etenemisen nopeuttamiseksi. Ongelman taustalla on mm. se, että lähes kaikki opintojaksomme ovat kaksiperiodisia, ja lähes jokaisella niistä on harjoitustyön palautusaika toisen periodin lopussa; harjoitustöitä pitäisi siis porrastaa. Lukujärjestyskin näyttää jatkuvasti tuottavan hankaluuksia, kun kurssien luennot osuvat samaan aikaan, ja kun yksi tällainen pari on saatu purettua, joku vaihtaa luentoaikaansa ja saa aikaan uuden tällaisen ongelman. Tähän on yliopistotasolla tulossa iso muutos, kun lukujärjestyksiä aletaan tehdä ohjelmallisesti. Edellinen yritys kaatui siihen, että silloinen ohjelma ei selvinnyt haasteesta. Toivottavasti tämä uusi tuottaa tulosta.

Seminaarien ja vaihtuva-alaisten kurssien sisältöjen käsittelyä varten tiedoksi, että kokoukset ovat oletusarvoisesti joka kuun kolmantena maanantaina. Nuo hieman virallisemmat asiat on hyvä lähettää valmistelijalle edellisellä viikolla. Muita ideoita voi esittää vaikkapa ryhmän jäsenille. Kehittämisryhmää on juuri hieman muutettu lähinnä henkilöiden joko tulevan tai jo tapahtuneen poistumisen takia. Jatkossa kehittämisryhmään kuuluvat: Matti Haavisto, Jarmo Harju, Timo D. Hämäläinen, Petri Ihantola, Essi Isohanni, Hannu-Matti Järvinen (vetovastuu), Terhi Kilamo (valmistelija), Samuel Lahtinen, Tommi Mikkonen (tarvittaessa), Thomas Olsson, Matti Rintala.

Tarvittaessa paikalle kutsutaan muitakin. Vain kurssipalautteiden käsittely on asia, jonka aikana ryhmän ulkopuolisia ei voi kokouksissa olla.

 

This entry was posted in teaching. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *