Comeback teollisuudesta tieteen pariin

Viime viikolla laitoksellamme tarkastettiin DI Tuukka Ahoniemen opetusteknologioihin liittyvä väitöskirja Efficient Use of Teaching Technologies with Programming Education. Ahoniemi työskenteli monenlaisissa opetustehtävissä Ohjelmistotekniikan laitoksella 2004-2008 ja on nykyään The Qt Companyn tekninen tuotemarkkinointipäällikkö. Viime vuoden lopussa hän oli kaksi kuukautta opintovapaalla työstään, ja viimeisteli väitöskirjansa, jonka hän on pääosin tehnyt opetustehtävien ohella, mutta osittain myös teollisuudessa työskennellessään. Väitöstyössään Ahoniemi tutki erilaisten opetusteknologioiden mahdollisia käyttötapoja ohjelmointikursseilla erityisesti korkeakouluopetuksen näkökulmasta.

IMG_9173

Ohjelmoinnin opiskelussa on tärkeää, että opiskelijat harjoittelevat ohjelmointia jatkuvasti pelkän teoreettisen opiskelun sijaan. Kurssitöiden arvioinnissa opettajan hyviä apuvälineitä ovat automaattiset arviointityökalut. Ne keventävät opettajan työtaakkaa hoitamalla mekaanisen ohjelmatestauksen opettajan puolesta simuloimalla ohjelman suoritusta valmiiden testien mukaisesti. Väitöstyössä havaittiin, että koska ohjelmoinnin opettajat osaavat itsekin ohjelmoida, tekevät he usein itse tällaisia automaattisen arvioinnin työkaluja omiin tarpeisiinsa vaikka valmiita, pidemmälle tuotteistettujakin työkaluja olisi saatavilla.

Automaattisten arviointityökalujen lisäksi myös ohjelmakoodia havainnollistavat ohjelmavisualisoinnit ovat yleistyneet ohjelmoinnin opiskelun tukena. Ohjelmavisualisointien avulla opiskelijat voivat suorittaa ohjelmakoodia rivi kerrallaan ja visualisointityökalu selittää kuvien, animointien ja tekstin avulla vaiheittain, mitä koodissa tarkalleen ottaen tapahtuu. Väitöskirjassa havaittiin, että varsinkin heikommin ohjelmointikurssilla pärjäävät opiskelijat saivat huomattavaa lisäapua visualisointityökalujen käytöstä.

Jotta kursseilla käytetyistä työkaluista ei kuitenkaan tulisi opiskelijalle ja opettajalle vain ylimääräinen rasite, pitää ne integroida kurssiin johdonmukaisesti.

– Esimerkiksi ohjelmavisualisointien kanssa on tärkeää, että opiskelijalle ei vain satunnaisesti näytetä niitä luennolla, vaan että opiskelija voi myös tehdä harjoitustehtäviään kotona samalla työkalulla. Interaktio ja tehtävien tekeminen syventävät oppimista, Ahoniemi summaa ja korostaa opettajan tietotaidon tärkeyttä.

– Ei riitä, että hankkii vasaran, ja näkee nauloja siellä täällä. Pitää tietää, mitä hakata, ja milloin. Hyväkään vasara ei korvaa osaavaa timpuria. Samalla tavalla opetusteknologioissa kyse on ennen kaikkea opetuksen apuvälineistä, ei korvaavista vaihtoehdoista.

Ahoniemi piti lectio praecursoriansa samalla rennolla ja mukaansa tempaavalla tyylillä kuin luentonsa aikoinaan Ohjelmistotekniikan laitoksella.

Ahoniemi piti lectio praecursoriansa samalla rennolla ja mukaansa tempaavalla tyylillä kuin luentonsa aikoinaan Ohjelmistotekniikan laitoksella.

Vaikka väitös käsitteli opetusteknologioita, Ahoniemi käytti lectio praecurosioan aikana apuna myöskin perinteisempiä menetelmiä eli liitutaulua.

Vaikka väitös käsitteli opetusteknologioita ja erityisesti visualisointityökaluja, Ahoniemi käytti lectio praecurosioan aikana apuna myöskin perinteisempiä menetelmiä eli liitutaulua.

Ahoniemen vastaväittäjänä toimi dosentti Ari Korhonen Aalto-yliopistosta. Kustoksena väitöstilaisuudessa oli professori Hannu-Matti Järvinen.

Ahoniemen vastaväittäjänä toimi dosentti Ari Korhonen Aalto-yliopistosta. Kustoksena väitöstilaisuudessa oli professori Hannu-Matti Järvinen.

Keskustelua käytiin enimmäkseen suorastaan leppoisissa tunnelmissa.

Keskustelua käytiin enimmäkseen suorastaan leppoisissa tunnelmissa.

Väittelijä, vastaväittäjä ja kustos väitöstilaisuuden päätyttyä.

Väittelijä, vastaväittäjä ja kustos väitöstilaisuuden päätyttyä.

Onnea vastaväitelleelle! Tietotekniikan laitos toivoo lisää tällaisia mahtavia come backejä teollisuuteen siirtyneiltä kollegoilta!

This entry was posted in PhD thesis, research and tagged , , . Bookmark the permalink.