Reality for Sale -tutkimushanke

Tietotekniikan laboratorio on yhdessä Lappeenrannan teknillisen yliopiston DIGI-USER-tutkimusalustan kanssa suunnittelemassa monitieteistä tutkimushanketta, jonka tavoitteena on mahdollistaa uusia liiketoimintamalleja lisätyn todellisuuden (augmented reality, AR) avulla. Tutkimusprojektissa ”Reality for Sale” on tarkoituksena toteuttaa tekninen AR-alusta, joka yhdistää käyttäjädatan, navigoinnin, konenäön ja monipuolisen data-analyysin. Alustaa käytetään pohjana lisättyyn todellisuuteen perustuville palveluinnovaatioille. Palveluinnovaatiot tullaan toteuttamaan yhdessä projektiin osallistuvien yritysten kanssa. Tutkimushankkeen palveluinnovaatioiden kontekstiksi on ensivaiheessa ajateltu erilaisia tapahtumia, joissa erilaisia palveluntarjoajia on useita. Olemme hakemassa Reality for Sale -hankkeelle rahoitusta TEKESin Digitaalisuudesta uutta liiketoimintaa -hausta.

Visioimme seuraavaa: Henkilö käyskentelee festivaalien tapahtuma-alueella. Ruokakojuja lähestyessään hän saa älylaitteensa kautta visuaalisen suosituksen parhaasta vegaaniateriasta. Interaktiivinen, maisemaan sulautuva ja käyttäjän liikkeiden mukaan elävä kartta kertoo, mistä WC:t löytyvät ja missä on lyhyimmät jonot. Ohjelmatietoja selaillessaan henkilö saa eteensä live-näytteen uudesta indie-bändistä, joka voisi tehdä vaikutuksen, perustuen henkilön aiempaan musiikin kulutukseen. Henkilön kävellessä kohti indie-bändin syrjäistä esiintymislavaa ihmisvirran keskellä hänen älylaitteensa kertoo ympäristöä reaaliaikaisesti korostaen, ketkä ovat suuntaamassa kohti samaa lavaa, ja voisivat olla hyvää juttuseuraa.

Kuluttaja vaatii jatkuvasti yhä henkilökohtaisempaa palvelua ja tarpeidensa tarkempaa tunnistamista. Yllä olevassa esimerkissä reaalimaailman festarikokemuksen lisäksi henkilölle on lisätty omaan maailmaansa mm. ravintolakonsultti, alueopas, kulttuurisuosittelija ja sosiaalisia verkostoitumismahdollisuuksia. Seuraava askel digimaailmassa onkin lisätty todellisuus, jossa yhdistetään ja hyödynnetään käyttäjädataa ja data-analytiikkaa innovatiivisella tavalla henkilökohtaisesti räätälöidyn elämyksen tuottamiseksi – personoiduksi todellisuudeksi.

Personoituun todellisuuteen pohjautuvat palvelut mahdollistetaan hankkeessa toteuttamalla tekninen alusta, joka mukautuu erilaisiin käyttökonteksteihin erilaisia loppukäyttäjälaitteita ja niiden käyttöjärjestelmiä tukien. AR-alustan on kyettävä tehokkaasti käsittelemään ja analysoimaan useista eri lähteistä tulevaa tietoa, joka muuttuu jatkuvasti käyttäjän sijainnin ja toiminnan mukana. Teknisen alustan päälle kehitetään tarjottujen palveluiden ekosysteemi, jossa eri yritykset kilpailevat markkinoilla käyttäjistä, mutta samalla kaikki hyötyvät teknisesti tarpeisiinsa vastaavasta, kehityksen aallonharjalla olevasta alustasta. Alustan ohjelmistoratkaisut kehitetään avoimena lähdekoodina, jonka tiedetään tarjoavan sujuvan alustan palveluiden ekosysteemille kasvaa ja kehittyä.

Palveluiden ekosysteemi puolestaan tekee mahdolliseksi käyttäjälähtöisten innovaatioiden toteuttamisen. Innovaatio liittyy sanana sekä innovaatioprosessiin että prosessin “lopputuotteeseen”, ja palveluinnovaatioita luonnehtii se, että ilman asiakasta niitä on vaikea kehittää perusideaa pidemmälle. Asiakkaat siis osallistetaan konkreettisesti palveluiden ja tuotteiden kehittämisprosesseihin. Tässä hankkeessa käyttäjälähtöinen palveluinnovointi yhdistyy hedelmällisellä tavalla vankkaan tekniseen ja kaupalliseen osaamiseen.

Henkilön toiminnan perusteella mukautuva AR mahdollistaa uusien liiketoimintamallien kehittämisen eri palveluille, tuotteille ja sovellusalueille. Vaikka alun esimerkkinä on käytetty festivaaleja, on helppo ymmärtää, että sovelluskohteita on lähes rajattomasti. Sen lisäksi, että käyttäjän aikaisempia toimia voidaan käyttää hyväksi todellisuutta alustettaessa, käyttäjän toimia voidaan seurata reaaliajassa, ja edelleen mukauttaa palvelua käyttäjän mukaan. Yrityksille projektin etuna on uudenlainen ansaintamalli, koska ne voivat tarjota innovatiivisia, käyttäjälähtöisiä palveluja asiakkailleen ja erottua näin kilpailijoista – samalla hankkien uutta asiakaskuntaa. Monitieteinen hanke tarjoaa myös herkullisen mahdollisuuden yhdistää määrällistä ja laadullista käyttäjätietoa palveluekosysteemin kehittämisessä ja toiminnassa.

Lyhyesti: sovellukset, joissa lisätty todellisuus mukautuu käyttäjän toiminnan mukaan, eivät ole vielä tätä päivää ja tällä saralla löytyy vielä tutkimuksellinen aukko, niin teknisen toteutuksen kuin palveluinnovaatioidenkin puolella. Tässä hankkeessa yhdistyy uudella  tavalla toisiaan täydentävä osaaminen käyttäjätutkimuksesta, ohjelmistokehityksestä, vuorovaikutteisesta teknologiasta, innovaatiotutkimuksesta sekä kaupalliselta alalta. Hankkeen tuloksina saadaan sekä uraauurtavaa teknologiakehitystä että siihen pohjautuvia palveluinnovaatioita, joilla on vahva kaupallinen potentiaali.

Etsimme kiinnostuneita yrityksiä mukaan tutkimushankkeeseen. Yrityksiä otetaan mukaan sekä teknisen alustan kehitykseen että palveluinnovointipuolelle. Lisätietoa TEKESin hausta, johon hakemus on suunnattu, löytyy täältä.

Otathan yhteyttä mahdollisimman pian – rahoitushakemuksen jättöpäivä on 30.3. 2017! Kontaktihenkilö on Outi Sievi-Korte (outi.sievi-korte@tut.fi, p. 050 301 42 02).

 

Outi Sievi-Korte, Terhi Kilamo, Sampo Suonsyrjä, Kari Systä

Tietotekniikan laboratorio, Tampereen teknillinen yliopisto

 

Outi Tuisku, Helinä Melkas

School of Business and Management & LUT Research Platform on Smart Services for Digitalisation, Lappeenrannan teknillinen yliopisto